2021. március 31., szerda

Három vonalból megrajzolható az avasi kilátó

Avagy beszélgetés az Észak-Keleti Átjáró Egyesület „kilátós” projektjéről és a kapcsolódó felhívásokról, az Ökumenikus Segélyszervezet Leszih Andor utcai közösségi pontján, itt készült az alábbi videófelvétel. Történeteiket megosztják: Balogh Attila, Darázs Richárd és Kapusi Krisztián.

A program közben rendben halad a maga útján, készül a képeskönyv és a kisfilm, lezajlott a beérkezett pályamunkák zsűrizése is (az eredményhirdetésre és a díjkiosztóra az idén nyárra tervezett kiállításmegnyitón kerítünk majd sort). 

 

Ha neked is van kilátós sztorid, fotód, versed, grafikád vagy akár tetoválásod, akkor várjuk leveled az atjarok@gmail.com címre.

Nézd meg az eddigi felhívásainkat:

Grafikák, plakátok, logók és tervezői

Zenei élmények, koncertek, partik

Ereklyék, dísztárgyak, makettek

Tetoválások, tetoválók, sztorik

2021. március 21., vasárnap

Halmay Béla és a Polgármester Pince – Avasi Macskakövek visszatekintés II.

Új sorozatot indítottunk! Az Utánam, srácok! blog indulásakor az egyik kiemelt témát az avasi pincesorok, a Történelmi Avas jelentette. Az érdeklődés máig élő, ám szeretnénk több írást online is az olvasók elé tárni, akikhez esetleg nem jut el az Avasi Értéktár kiadvány print vagy digitális formában.  

Tehát: KALANDRA FEL! – Néhány hetente egy-egy korábbi cikket, szövegrészt teszünk közzé az US blogon a sorozat korábbi számaiból.

Íme a második etap, Kapusi Krisztián a Polgármester pincéhez kapcsolódó sorozatából, az Avasi Értéktár IX. számából (Avas noir):

Kapusi Krisztián:  Halmay Béla és a Polgármester Pince a miskolci Nagyavason IV.

„Tudod, a temetőtől meg a Bortanyától felkanyarodsz balra, és ott szemben, a sarkon, az a vörös tégla falú, tornyos borház” – leginkább a látvány közismert. A cím (Rácz sor 370.) leolvasható az épület falára erősített tábláról. Kevesebben tudják, hogy tradicionálisan Polgármester pinceként emlegetik a helyiek, szomszédos borosgazdák. Hogy miért Polgármester pince a neve? Kis híján egészen feledésbe merült. A válasz: Dr. Halmay Béla (1881 – 1953) miskolci polgármester volt tulajdonosa a XX. század első felében. Róla szól cikksorozatunk!

Fotó: Orosz Ila (Mesés Avas: Avasi Értéktár VI.)

Esős idő próbálta kedvünket szegni 2019. május 9-én, sikertelenül, mert sokunk számára emlékezetes maradt a kora délután, amikor a Polgármester pince falára emléktábla került az alábbi szöveggel:
„Hazajöttem mély lelki sebekkel, melyeket csak az íróasztal gyógyított meg. A kötelesség. A munka fanatikus szeretete.” Dr. Halmay Béla (1881 – 1953) miskolci polgármester, tizeshonvéd főhadnagy,
Przemyśl várának hős védője emlékét őrzi a hálás utókor. „A polgármester pincéje” Nagyavas, Rácz sor 370. A borház és pincéje a Halmay család tulajdona volt.
Madaras Péter a Polgármester pince jelenlegi tulajdonosa és neki köszönhetjük, hogy az idézett szöveggel emléktábla került az eszményi borházra. Előzetesen felvette a kapcsolatot Halmay Béla unokáival (Honti Éva, Béla és Judit), akik mély meghatottsággal fogadták és minden eszközzel
támogatták a jelenlegi tulajdonos kezdeményezését. Madaras Péternek és a Herman Ottó Múzeumnak is Halmay Béla-relikviákat ajándékoztak: a Polgármester pince fogadóterének falára korabeli fényképek kerültek, az emléktábla avatása után megnyíló városházi kiállításon („Miskolci Hét – a miskolci polgár ünnepe”. A Herman Ottó Múzeum időszaki kiállítása 2019. május 9 – 17.) látható volt a polgármester díszmagyarja és Faragó Zoltán olajfestménye Halmay Béláról, melyet Honti Éva, Béla és Judit ajándékoztak a múzeumnak.
 
 ÖSSZEGZÉS: sikerült tehát az avasi pincesorok egyik meghatározó épületét történelmi kontextusba helyezni. E rideg mondat születése találkozásokat foglalt magába, mérhetetlen örömöt okozott az egykori tulajdonos unokái és a jelenlegi pincésgazda egymásra találása, közös elhatározása és az emléktábla felkerülése. Az egyik Halmay-unoka, Honti Béla privát beszélgetésünk során valami effélét fogalmazott meg, hogy a hazugságok, elhallgatások, félremagyarázások, elfeledettség évtizedei után most olyan, mintha a Halmay-Honti család körül végre a helyére zökkenne az idő…
Aztán ráhúztunk a tizenkilencre, szerencsésre fordult csillagzatunk még egy csodát tartogatott számunkra. Miskolc XXI. századi kulturális életének eddigi talán legnagyobb vívmánya a Cinefest névvel működő nemzetközi filmfesztivál, melyet 2019 szeptemberében már 16. alkalommal rendeztek meg. Török Eszter filmművésszel és Madaras Péterrel nyáron nagyvázsonyi otthonában látogattuk meg Honti Bélát. Szenzációs mesélő, máshonnan megismerhetetlen és önmagukban is érdekes történetekkel kényeztetett bennünket a családi múlt, nagyapja, az egykori miskolci polgármester életútja felidézésekor. Őszre el is készült, a 16. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon 2019. szeptember 18-án bemutatták Török Eszter animációs dokumentumfilmjét „Jegyzetek Dr. Halmay Béláról” címmel.
 
 
 

Irodalom: Kapusi Krisztián: Keresztezett életutak. Halmay Béla és Honti Béla miskolci polgármesterek.
Miskolc, 2005.

A teljes kötet elérhető itt PDF-formátumban: http://atjarokhe.hu/olvasnivalok/

 

2021. március 12., péntek

Mikroépítészet: borházas történetek – Avasi Macskakövek visszatekintés I.

Új sorozatot indítunk! Az Utánam, srácok! blog indulásakor az egyik kiemelt témát az avasi pincesorok, a Történelmi Avas jelentette. Az érdeklődés máig élő, ám szeretnénk több írást online is az olvasók elé tárni, akikhez esetleg nem jut el az Avasi Értéktár kiadványok print vagy digitális formában.  

Tehát: KALANDRA FEL! – Néhány hetente egy-egy korábbi cikket, szövegrészt teszünk közzé az US blogon a sorozat korábbi számaiból. Íme az első etap, rögtön két, tematikailag összefüggő írással az Avasi Értéktár jubileumi számából (Avasi álmok – Borházas tervek):

Bereczki Zoltán: MIKROÉPÍTÉSZET-TÖRTÉNET

Az építészettörténetben mikroarchitektúrának azokat az általában középkori kőfaragómunkákat, ötvösmunkákat nevezik, amelyek az építészet szerkesztési szabályai szerint készülnek, de nem épületek: szentségházak, ereklyetartók, szoborbaldachinok, stb.
A történelemtudományban a mikrotörténetírás az az irányzat, ami nem a nagy, sorsfordító történelmi eseményekkel foglalkozik, hanem valamilyen jól körülhatárolható forrásanyag segítségével egy közösség mindennapjaival, hétköznapi életével.
A városmorfológiában a mikrourbanizmus a városszerkezet és az építészet kölcsönhatásainak vizsgálatát jelenti.
Az avasi borházak terveinek levéltári kutatása a szó többféle értelmében is mikroépítészettörténet. A városszövet ezen a területen archaikus: a terepviszonyoknak megfelelően az utcák keskenyek és kanyargósak (néha nem is nevezhetők utcának), a telkek elaprózottak, szabálytalanok, a (gyakran egyetlen helyiségből álló) épületek sokszor jóformán az egész telket kitöltik. Fizikailag sincs helye a monumentális építészetnek.
A tervrajzokat böngészve nem is találkozunk építészekkel: az aláírók építőmesterek, kőművesmesterek, ácsmesterek. Az épületek gyakran nem többek egyszerű fabódénál. Mai szemmel nézve azonban ezeknek az egészen egyszerű épületeknek a tervei is megkapóan szépen megrajzoltak és mívesen feliratozottak. Az is kiderül, hogy a város is odafigyelt a területre: van olyan irat, ami engedély nélkül készült épületrész bontásáról rendelkezik, van olyan terv, ami nem kapott engedélyt, mert „a szépészeti követelményeknek nem felelt meg”, és szinte minden tervdokumentációban szerepel a kerítés rajza. Ez utóbbi azért fontos, mert a telkek arcát jelenti a közterület felé.
A levéltárban fellelhető felső sori tervek között csak néhány olyat találtunk, ami ma is meglévő épület terve. A többi vagy nem valósult meg, vagy azóta elpusztult. Építészeti szempontból három fő csoport különböztethető meg: a valóban egyszerű, fáskamraszerű épületek tervei, a lakóház jellegű épületek (jellemzően a Felső sor nyugati vége felé, ahol a mai napig a legtöbb lakás céljára használt ingatlan van), és az igényesebb kialakítású, díszesebb, a svájci stílus ismérveit magukon hordó, nyaralószerű épületek. Ezen a soron a legjelentősebb ilyen épület a 439-es számú. Erről tervet nem sikerült fellelni, de egy régi képeslap tanúsága szerint egykor tornya is volt.
Mindhárom típusból elkészült egy-egy 3D-s modell. A 403-as számú, ma már nem fellelhető kis borház rajzát 1926-ban készítette Dr. Krausz Mórné számára Hegedűs Gábor ácsmester. Az épület nem is falazott szerkezetű, hanem egyszerű deszkázat favázon. A modellen textúrának a tervrajzok lettek felhasználva.
A 479-es, ma már nem fellelhető ház rajzait Koch Károly építőmester készítette 1905-ben Blüchel Frigyes számára. Az emeletes, lakóház jellegű borház falazott szerkezetű, díszes korláttal, kerítéssel.
A 439-es borház mai állapotát az archív képeslappal összevetve látható, hogy nemcsak a torony tűnt el, hanem a tetőidoma is jelentősen megváltozott. A modellen a mai állapot lett összeszerkesztve a képeslap alapján modellezett toronnyal, azt mutatva, hogy nagyjából milyen lenne a kép, ha visszaépülne a torony.
A műemlékvédelem nemcsak az egyedi értékeket különbözteti meg. Egy terület értékes lehet úgy is, hogy az egyes épületek önmagukban nem képviselnek különösebb értéket, de mint együttes valami nagyobb egésszé állnak össze. Az avasi pincesorok esetében is hasonló a helyzet. A néhány kiemelkedő szépségű borházon túl a sajátos morfológia: az utcarendszer, a telekviszonyok, a beépítési mód önmagában is védendő érték.


 

***

Bereczki Zoltán – Kapusi Krisztián: BORHÁZAS TÖRTÉNETEK AZ AVASI FELSŐ SORRÓL
Homlokzatok, tulajdonosok

Nosztalgikus anekdoták, kedélyes városi legendák gomolygó párájában húzódó avasi pincesoraink! Csodálunk, ámde a konkrét részletek tekintetében nem feltétlenül ismerünk benneteket. A történelmi Avas, igen, és milyen korúak a pincék? Cirka fél évszázada írja le a tudós Marjalaki, hogy alig van közöttük két-háromszáz évesnél fiatalabb… Ennyiben maradunk, hiszen írott források hiányában a szakemberek ma sem ismernek olyan eljárásokat, melyekkel pontosan megállapítható volna, hogy a lyukat mikor vájták a kőzetbe.
Írott források… Leginkább a pincék elé épült borházakról szólnak, nem is keveset. A porták számozása viszont változhat, a mai tulajdonosok sem biztosak abban, hogy mióta azonosítja ingatlanukat a jelenlegi szám. Az építészmérnök (B. Z.) – bölcsész (K. K.) szerzőpáros ezért előbb feltúrta a közgyűjteményeket (levéltár, múzeum, könyvtár), majd a mérnök technikai jártasságának és szakmai rutinjának köszönhetően a helyszínen mustrálta és méricskélte az aktuális látványt, összevetve a korabeli tervrajzokkal, fotókkal. A Felső sor tekintetében az egyeztetett példák alapján arra jutottak, hogy az 1930-as évekig visszamenően többnyire változatlan a mai számozás. Ezért döntöttek úgy, hogy közlik az összegyűjtött tényeket főleg amiatt, hogy a jelenlegi tulajdonosok megismerhessék és összevethessék azokat saját információikkal, megerősítsék vagy cáfolják az eddigi eredményeket…